Skip to main content
RÅDGIVNING & VEJLEDNING
TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE INSTITUTIONER

TVÆRKULTUREL KONFLIKTMÆGLING


Som ophavskvinde til tværkulturel konfliktmægling har Farwha Nielsen (virksomhedsejer og forfatter) udført utallige mæglinger, herunder mæglinger i samarbejde med politiet og i kommunalt regi. I dag er metoden forankret i flere politikredse, NGO’er og kommuner i Danmark og andre skandinaviske lande. Vi har taget os af mange alvorlige cases, som er blevet løst tilfredsstillende.

Mæglingsmetoden anvendes inden for et bredt spekter af familiekonflikter, såsom vold i nære relationer, børnebortførelsessager og i sager med børns mistrivsel i familien.

Med konfliktmæglingsmetoden gives socialarbejdere og andre myndighedspersoner mulighed for at reflektere over, hvordan de bidrager til løsning af alvorlige familiekonflikter og samtidig fremmer de unge kvinders ligestilling og frigørelse.

Metoden giver konkrete handlingsanvisninger, der inddrager de enkelte familiemedlemmers specifikke livshistorier i konfliktløsningen. Med udgangspunkt i den udsatte families livssituation anerkender tværkulturel konfliktmægling den voldsramte kvindes behov for relationer og stiller skarpt på, hvordan voldens sociale og kulturelle rammer nedbrydes til fordel for dialog og samarbejde.