Supervision og coaching af unge med minoritetsbaggrund

Der er mange udfordringer forbundet med ungdomslivet. For etniske minoritetsunge er en af de største udfordringer at være i stand til at håndtere forskellige og ofte modsatrettede krav fra samfundet og familierne. Det kræver nemlig en bevidsthed om egen position i det kulturelle spændingsfelt. Når en ung har det svært med sig selv og sit tilhørsforhold, vil der typisk være mange konflikter med både familien og omgangskredsen.

Vi har gode erfaringer med at få den unge til at reflektere over sin situation og dermed skabe en identitet, hvor hun/han både er stolt af sin kulturelle arv og sin danske identitet. Det indebærer også at den unge får kompetencer til at begå sig i de forskellige miljøer, herunder at navigere mellem forskellige mulighedsrum, forpligtelser og ressourcer.