Skilsmisserådgivning

Antallet af skilsmisser blandt etniske minoriteter stiger voldsomt. Ofte finder skilsmisserne sted i familier med mange sociale og økonomiske problemer. Forskning har vist, at det ofte er kvinderne der tager initiativ til skilsmissen efter en lang proces med alvorlige familiekonflikter. Selvom skilsmisser i Danmark er en del af de almene udviklingsvilkår, er situationen anderledes for borgere med anden etnisk baggrund.

Skilsmisseprocesser i den sammenhæng er mere voldsomme for hele familien, særligt for børnene, fordi en skilsmisse er forbundet med skam og skyld. En af grundene til dette er, at der sjældent findes en normsat skilsmissekultur blandt borgere med anden etnisk baggrund.

Med manglende skilsmissekultur menes, at familierne ikke besidder forståelsesrammer og praksisser der fokuserer på barnets tarv og et tryghedsskabende samarbejde.

Vi har gode erfaringer med tværkulturel konfliktmægling mellem par, som er uenige. I den vanskelige skilsmissesituation medvirker vi til at skabe bedre forhold for hele familien, særligt børnene.