Skip to main content
RÅDGIVNING & VEJLEDNING
TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE INSTITUTIONER

REFERENCER


“Har været på et kursus i tværkulturelt konfliktsløsning. Det var et godt og kompetencegivende kursus, hvor man følte sig tryg og i kompetente hænder. Farwha er fantastisk til at præsentere sine gennemprøvede metoder og tilgange, som hun understøtter med relevante og autentiske eksempler, der skaber troværdighed. Hendes viden bygger på erfaring og indsigt og man kan virkelige tage det med ind i sin praksis.”
Robert Kloster
Familiebehandler

“Jeg har haft et stort udbytte af forløbet, hvor jeg dels har fået en væsentlig større indsigt i andre kulturer og deres familiestrukturer, aldershierarkier og æresbegreber og dels har lært en hel masse om tværkulturel konfliktmægling, hvilket var helt nyt stof for mig.
Også oplæggene omkring genogrammer og kulturagrammer har givet ny viden, som jeg mener at kunne bruge fremadrettet i mit daglige arbejde.
Jeg synes også, forløbet har givet mig en væsentligt større indsigt i og forståelse for migrationshistoriens betydning og for, hvordan jeg kan arbejde i disse familier – også i konfliktsituationer og som konfliktmægler.
Det tværkulturelle forløb har som en sidegevinst desuden givet mig anledning til at reflektere over den danske kultur, danske familiestrukturer igennem tiden og de æresbegreber, der danner baggrund for danske normer og værdier.
Alt i alt et meget udbytterigt forløb, hvor jeg har lært meget, jeg mener at kunne bruge ikke kun i familier med anden etnisk baggrund men også i etnisk danske familier.”
Bente Salbo
Socialrådgiver / familierådgiver

“Personalet i Muhabet, der er et værested med fokus på psykisk sårbare og traumatiserede flygtninge og indvandrere, har flere gange haft bud efter Farwha Nielsen. Vi har dels haft stor glæde af oplæg om konflikthåndtering i etniske familier, hvor vi har fået en indgående forståelse af de mekanismer der er i spil, når sårbare og udsatte mennesker – unge som hele familier, stor overfor voldsomme konflikter og uoverensstemmelser. Her formår Farwha også at sætte sig selv i spil som den professionelle, så vi som personale får mulighed for at få en dybere forståelse og indsigt i den professionelles rolle og betydning.

Dels har vi også gjort brug af individuel coaching i forbindelse med nogle svære konflikter, der indbefattede kolleger og brugere. Her fik kollegaen brugbare redskaber og værktøjer til at håndtere konflikten, så der blev sat grænser på en respektfuld måde, og begge parter kunne mødes igen.”
Lise Poulsen
Leder af værestedet Muhabet