Skip to main content
RÅDGIVNING & VEJLEDNING
TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE INSTITUTIONER

RÅDGIVNING OG VEJLEDNING


Råd, vejledning og udredning af sager vedrørende borgere med anden etnisk baggrund end dansk:

  • Vold mod børn
  • Mistrivsel i familien
  • Vold mod kvinder
  • Familiekonflikter
  • Æresrelaterede sager

I alle sager bliver der udarbejdet en rapport med analyse og tydelig vejledning for den videre proces. Vejledning og rådgivning ydes tillige i forbindelse med udarbejdelse af §50-undersøgelser for børn med minoritetsbaggrund.