2015:  Traumer i etniske minoritetsfamilier. I Harder, M. og Nissen, M. A. (red.). Socialt arbejde i en foranderlig verden. København. Akademisk Forlag
2014 : Cross-Cultural Mediation: Dialogue in Honour – Related Conflicts. I Overland, G., Guribye, E. and Lie, B. (red.). Nordic Work with Traumatised Refugees. Cambridge. Cambridge Scholars Publishing
2011 : Tværkulturel konfliktmægling – familiekonflikter blandt etniske minoriteter. København. Hans Reitzels Forlag Danske kvinder får også tæsk. Politiken, 14. marts.
2010 Familievold – vi skal omorganisere indsatsen, hvis det skal virke. Weekendavisen, 23. april. Kronik sammen med Christine Antorini – Hvem var lige den stærke her? Danske Kommuner, nr. 3.
2009 : Skilsmisser blandt etniske minoriteter. Social Kritik, nr. 116. Minoritetsskilsmisser. Jyllands-Posten, 6. Maj.
2007 : Tværkulturel konfliktmægling. Social Politik, nr. 2.
2006 : Familieproblemer blandt de etniske minoriteter. Integration – unge, netværk og indsatser i udsatte boligområder. Rapport.
2005 :  Protecting Youth and Controlling Immigration – Danish Action Plan on Forced Mariages and its Impacts. Fempower, WAVE Magasine, No. 2.