Om os

Tværkulturel familierådgivning og konfliktmægling (TF) beskæftiger sig med problemstillinger der vedrører borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Vi rådgiver og håndterer vanskelige problemstillinger i familier med flygtninge- og indvandrerbaggrund. TF har mange års erfaring med at løse sager der handler om vold og konflikter i familien.

Tværkulturel familierådgivning er bl.a. underleverandør for VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) og Deloitte. I VISO har TF udført specialrådgivnings- og undervisningsforløb i konkrete sager. Deloitte har af SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) fået til opgave, at etablere en sikkerhedskonsulentordning i forbindelse med æresrelaterede sager. TF har deltaget i arbejdet ved at kvalificere og supervisere konsulenterne. Endvidere indgår TF i samarbejde med Als Research og VIVE (tidligere SFI) vedr. undervisning og undersøgelser.

I skandinavisk sammenhæng har TF et tæt samarbejde med Oslo Politiskole, Oslo Krisecenter, Bokollektiv for etniske minoritetsunge og det statslige Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Opgaveløsningerne for disse samarbejdspartnere har inkluderet undervisning, opkvalificering og tværfaglig videndeling samt implementering og forankring af den tværkulturelle dialog- og mæglingsmetode.

Hvem kan henvende sig til TF?
Alle arbejdspladser, såsom private og offentlige virksomheder, der har kontakt med eller ansvar for borgere med minoritetsbaggrund. Er du i tvivl om vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at ringe og tale med en af konsulenterne. Er vi ikke i stand til at hjælpe, har vi måske kendskab til andre fagpersoner der kan bistå dig.

Når du kontakter TF
Alt afhængig af problemstillingen, vil vi være behjælpelig med at rådgive eller handle i sagen. For det meste vil du, i første omgang, mødes med en af konsulenterne. Hvis sagen/problemstillingen ligger inden for vores faglige ekspertise, vil vi tilrettelægge den videre proces med dig. Opgaveløsningen indkluderer altid en skriftelig udredningsrapport, der analyserer familiesituationen og giver anbefalinger til det videre familiearbejde.

Om Farwha Nielsen

Virksomheden er etableret af Farwha Nielsen, forfatter og ophavskvinde til metoden: tværkulturel dialog og konfliktmægling. I sit professionelle liv har Farwha tilstræbt en dybtgående forståelse af komplekse samfunds- og familiemæssige dynamikker. Det har altid været en målsætning for hende at medvirke til at udvikle relationelle processer, og derefter gøre brug af denne læring i konkrete, praktiske sammenhænge.

Farwha har i de sidste 20 år arbejdet systematisk med familiekonflikter og æresrelaterede problemstillinger. Hun har løbende samarbejdet med statslige organisationer, NGO’er, kommuner, uddannelsesinstitutioner, opholdssteder, krisecentre og politikredse. Udover at arbejde med børne- og omsorgsproblematikker i familier med minoritetsbaggrund, omfatter hendes arbejde rådgivning og konfliktmægling i sager, hvor der er vold og trusler mod kvinder, særligt unge kvinder. I kommunalt og statsligt regi har Farwha udarbejdet sikkerhedsplaner og konfliktudredninger.

Hun har ligeledes udført tværkulturelt familiearbejde i forbindelse med forebyggelse og håndtering af æresrelaterede omsorgsproblematikker. Farwha har en solid viden om de forskellige udfordringer, som offentlige institutioner oplever i forhold til problemstillinger der vedrører familier med minoritetsbaggrund. Det bæredygtige og fredsskabende arbejde Farwha står som garant for, bl.a. i familier med traumatiseret flygtningebaggrund, førte til at hun blev nomineret til en fredspris i Sydney 2017.