Handicapsager

Etniske minoritetsfamilier med handicappede børn kan i nogle tilfælde have brug for ekstra vejledning ud over merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste. Familien kan have brug for rådgivning i forhold til dannelse af relationer mellem barnet og resten af familien, omgangskredsen mv., ligesom der kan være behov for vejledning i forhold til barnets skolegang samt de specifikke udviklings- og fremtidsmuligheder i det danske samfund.