Foredrag og kompetencegivende kurser

Vi har holdt mange foredrag og organiseret kompetencegivende kurser i Danmark såvel som andre Europæiske lande. Vi tager udgangspunkt i de dilemmaer og problemstillinger som de professionelle sidder med og tilrettelægger kurserne derefter. Eksempler på kursustemaer omfatter opbygning af tværkulturelle kompetencer hos professionelle, alders- og kønshierarkier i etniske minoritetsfamilier, dannelse af social kapital (tillid, normer og netværk) i familien og i forhold til arbejdsmarkedet.

Målet med kurserne er at give bedre redskaber til at analysere og handle i sager der vedrører etniske minoritetsborgere. Vi lægger vægt på faglig dialog, forståelse og dømmekraft som grundlaget for at igangsætte holdbare forandringer.