Familiearbejde

Som en led i den forebyggende eller behandlende indsats tilbyder vi relationsarbejde for de familier, hvor der er et risikosamspil mellem forældre og børn/unge. Relationsarbejdet af dækker og tager udgangspunkt i forældrenes omsorgsmodel, som ofte vil være anderledes en den danske model.

Familierne  vejledes,  coaches  og  opfordres  til  at  skabe  en  ”ny  omsorgsmodel,”  hvor  uhensigtsmæssige  opdragelsesredskaber  erstattes  med  nye  og  mere  bæredygtige  metoder.