Børnefaglige undersøgelser

Undersøgelsessager vedrørende børn med minoritetsbaggrund kræver tværkulturel viden for at komme til kernen af problemstillingen. Vi oplever ofte at sagerne er kaotiske, da samarbejde med minoritetsfamilier kan være udfordrende. Manglende samarbejde kan forårsage yderligere vanskeligheder i at varetage barnets tarv. Vi er rigtig gode til at beskrive og analysere problemerne i familien grundigt samt skabe et godt samarbejde imellem myndigheden og familierne.