Skip to main content
RÅDGIVNING & VEJLEDNING
TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE INSTITUTIONER
Tværkulturel

FAMILIERÅDGIVNING & KONFLIKTMÆGLING


Tværkulturel familierådgivning og konfliktmægling (TF) beskæftiger sig med problemstillinger der vedrører borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Vi rådgiver og håndterer vanskelige problemstillinger i familier med flygtninge- og indvandrerbaggrund. TF har mange års erfaring med at løse sager der handler om vold og konflikter i familien.​

I alle sager bliver der udarbejdet en rapport med analyse og tydelig vejledning for den videre proces. Vejledning og rådgivning ydes tillige i forbindelse med udarbejdelse af §50-undersøgelser for børn med minoritetsbaggrund.

Click here for presentation in English

RÅDGIVNING &
VEJLEDNING

Familiearbejde

KONFLIKTMÆGLING

VISO-LEVERANDØR

Tværkulturel familierådgivning (TF) har siden 2016 løst specialistopgaver for VISO ((Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation). Opgaverne omfatter undervisning, rådgivning og udredning af komplekse familiesager vedrørende etniske minoriteter. Kommunerne og borgerne kan henvende sig til VISO for at rekvirere specialisthjælp i forbindelse med komplekse sager. VISO visiterer opgaverne videre til diverse underleverandør, herunder TF. Vi oplever en stor tilfredshed hos henvenderne.

 • Jeg har haft et stort udbytte af forløbet, hvor jeg dels har fået en væsentlig større indsigt i andre kulturer og deres familiestrukturer, aldershierarkier og æresbegreber og dels har lært en hel masse om tværkulturel konfliktmægling, hvilket var helt nyt stof for mig. Jeg synes også, forløbet har givet mig en væsentligt større indsigt i og forståelse for migrationshistoriens betydning og for, hvordan jeg kan arbejde i disse familier – også i konfliktsituationer og som konfliktmægler. Alt i alt et meget udbytterigt forløb, hvor jeg har lært meget, jeg mener at kunne bruge ikke kun i familier med anden etnisk baggrund men også i etnisk danske familier.

  Bente Salbo
  Socialrådgiver / Familierådgiver
 • Har været på et kursus i tværkulturelt konfliktsløsning. Det var et godt og kompetencegivende kursus, hvor man følte sig tryg og i kompetente hænder. Farwha er fantastisk til at præsentere sine gennemprøvede metoder og tilgange, som hun understøtter med relevante og autentiske eksempler, der skaber troværdighed. Hendes viden bygger på erfaring og indsigt og man kan virkelige tage det med ind i sin praksis.

  ROBERT KLOSTER
  Familiebehandler
 • Vi har dels haft stor glæde af oplæg om konflikthåndtering i etniske familier, hvor vi har fået en indgående forståelse af de mekanismer der er i spil, når sårbare og udsatte mennesker – unge som hele familier, stor overfor voldsomme konflikter og uoverensstemmelser.

  LISE POULSEN
  Leder af værestedet Muhabet
 • Det har været svært at finde ud af, hvad der foregik i familierne. Udover det var det også vanskeligt at etablere et godt samarbejde med familierne, da de var vrede og systemkritiske. Farwhas indsats i sagerne har medført til at der blev skabt både et godt overblik over problemstillinger samt et godt samarbejde med forældrene.

  HELLE PEDERSEN
  Socialrådgiver
 • Farwha Nielsens analyse af sagerne har været ”spot-on”, hvilket betyder at der blev skabt et grundigt overblik over problemstillinger og muligheder for at arbejde videre i familien.

  TERESE ASE FRIDORF
  Socialrådgiver